Acte necesare în vederea întocmirii dosarului,

pentru  instituționalizarea unei persoane în

Centrul rezidențial pentru vârstnici  „Fecioara Maria

                                        

 1. Cerere de solicitare internare care să cuprindă și motivul instituționalizării;
 2. Copie : certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces (după caz), hotărâre de divorț (după caz);
 3. Anchetă socială de la Primăria de domiciliu al solicitantului, cu recomandarea pentru instituționalizare;
 4. Certificat fiscal de la Primăria de domiciliu al solicitantului;
 5. Analize medicale recente, radiografie pulmonară, examen psihatric ;
 6. Bilete de ieșire din spital (dacă este cazul);
 7. Adeverință de la medicul de familie din care să reiese dacă este / nu este, purtător de boli transmisibile și dacă este / nu este, alergic la vreo substanță ;
 8. Decizia de pensionare;
 9. Certificat de încadrare într-o categorie ca persoană cu handicap (dacă este cazul);
 10. Acte doveditoare privind veniturile susținătorilor legali (după caz);
 11. Declarație, pe propria răspundere, privind lipsa susținătorilor legali : soț, soție, copii, etc. (după caz);
 12. Declarație, pe propria răspundere că nu realizează venituri (după caz);

Share this page