„ Există două soiuri de iubire : cea care ingenunchează și înaltă ochii la cer și cea care privește în jos si mângâie. Pe cea de a doua o consider mai durabilă !” (Jerome K. Jerome)

„ Există două soiuri de iubire : cea care ingenunchează și înaltă ochii la cer și cea care privește în jos si mângâie. Pe cea de a doua o consider mai durabilă !” (Jerome K. Jerome)

Asociația de ajutor social, a „ Fecioarei Maria și Cuvioasei Parascheva

Orașul Târgu Frumos, strada Petru Rareș, nr. 2, județul Iași

Centrul rezidențial pentru  vârstnici, „Fecioara Maria”

 CUPRINS

 MISIUNE & VIZIUNE   

 PRINCIPIILE CENTRULUI 

OBIECTIVELE CENTRULUI  

SERVICIILE OFERITE  

- Ingrijire și asistență 

- Sprijin și consiliere pe probleme de sănătate

- Evaluare inițială și reevaluări periodice 

- Educație 

- Recuperare

- Integrare și reintegrare socială

- Activități de relaxare și petrecerea timpului liber 

- Protecție împotriva abuzurilor și neglijării 

- Servicii suplimentare 

DESCRIEREA CENTRULUI 

PERSONALUL CENTRULUI 

ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE 

RECUPERARE, SOCIALIZARE și EVALUARE 

ÎNGRIJIRE ZILNICĂ ŞI ÎNTREŢINERE

ADMINISTRATIV 

FACILITĂŢI

PROCEDURI de EFECTUARE și REZOLVARE a RECLAMAŢIILOR  

DREPTURILE BENEFICIARILOR  

OBLIGAȚIILE și RESPONSABILITATILE BENEFICIARILOR 

CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE  

CONTACT 

 

  MISIUNEA CENTRULUI

 1.1.- Misiune

     Prin a ne ajuta vârstnicii, reușim să construim, începând de astăzi, un viitor mai cald pentru sufletul nostru. Reușim să găsim mijloacele prin care să le mulțumim că astăzi îi putem ajuta, iar prin ei și cu ei, să construim punți între generații.

 1.2.- Viziune

     Fiecare, la locul său de muncă și prin activitatea fiecăruia, ne dăm obolul arcului de Timp, care leagă Prezentul și înfrumusețează Viitorul. Lucrăm bine dar, tindem spre mai bine, spre mai folositor semenului de lângă noi, pentru a-l face să nu simtă povara anilor, ca fiind grea.

Prin ceea ce facem Azi, privim spre un Mâine mai accesibil celor vârstnici, un Mâine pe care să și-l petreacă în astfel de Centre, fie ele de zi sau rezidențiale, fără a fi reticenți în a le solicita serviciile ci, dimpotrivă, să le perceapă ca pe un drept al lor, al celor care au muncit o viață iar acum, au dreptul de a fi un pensionar activ și nu unul marginalizat.

...„Cine n-are un bătrân, să și-l cumpere, iar cine-l are, să-l prețuiască !”  💔

 1.3.- Valori

  •  Responsabilitate, conștiinciozitate, celeritate ;
  •  Oferim condițiile unui trai decent și demn ;
  •  Depășim simplul act de a le purta grijă, suntem empatici și îi înțelegem fiind aproape de sufletul lor
  •  Învățăm din înțelepciunea lor de viață și o oferim tuturor tinerilor care ne trec pragul, cu ocazia vizitelor pe care le fac în Centre, pentru a se întâlni cu beneficiarii noștri, în cadrul activităților comune;
  •  Oferim atenție și sensibilitate nevoilor pe care ei le au;
  •  Ne comportăm în așa fel, cum ne-am dori să fim tratați și noi, la rândul nostru.

 PRINCIPIILE CENTRULUI :

1. Respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

2. Prevenirea și combaterea discriminării;

3. Egalizarea șanselor;

4. Protecția împotriva neglijării și abuzului;

5. Libertatea de alegere și controlul asupra propriei vieți, a serviciilor și formelor de suport de care beneficiază; 6. Solidaritatea socială;

7. Confidențialitatea;

8. Cooperarea și parteneriatul;

9. Subsidiaritatea, potrivit căreia, în situațiile în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

10. Abordarea integrată;

11. Abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii;

12. Egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;

13. Îmbunatățirea continuă a calității serviciilor.

 OBIECTIVELE CENTRULUI

1. Găzduirea rezidenților în conditii foarte bune, asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului și condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare, precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;

2. Îngrijirea personală și supravegherea permanentă a rezidenților;

3. Realizarea activităților de recuperare a beneficiarilor de servicii sociale, prin programe de ergoterapie aplicate în mod direct și prin terapii asociate;

4. Elaborarea programelor individuale și de grup, adaptate afecțiunii fiecărei persoane;

5. Asigurarea pentru beneficiari a protecției și asistenței în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

6. Asigurarea consilierii și informării psihologice, sociale și juridice rezidenților și aparținătorilor;

7. Asigurarea pazei și securității beneficiarilor;

8. Asigurarea îndeplinirii standardelor de calitate pentru serviciilor specifice;

9. Intervenția în combaterea și prevenirea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei; 10.Acordarea de sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța rezidenților;

11. Acordarea asistenței și sprijinului pentru rezidenți în exercitarea dreptului la exprimarea liberă a opiniei, în funcție de discernământul acestora;

12 Organizarea de activități cultural-educative și de socializare atât în interiorul centrului cât și în afara acestuia;

13. Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor personale a abilităţilor de autoîngrijire în scopul independenţei fizico-psihice în societate;

14. Dezvoltarea de parteneriate și colaborarea cu organizatii neguvernamentale și alți reprezentanți ai societății civile, în vederea diversificării serviciilor de asistență specială, în funcție de realitățile și specificul local.

 SERVICIILE OFERITE :

     La admitere, centrul încheie cu fiecare beneficiar un „Contract de servicii” care stipulează drepturile și obligațiile fiecărei părți contractante, precum și tipurile de servicii sociale pe care le poate asigura:

Ingrijire și asistență :

-   Rezidenții beneficiază de servicii de: hrănire (masa se serveste la ore fixe, de 3 ori pe zi + 2 suplimente; se ține cont de regimul dietetic prescris de medic, precum și de preferințele alimentare, în limitele posibilităților);

-  Igiena personală; supraveghere continuă și menținerea sănătății; asigurarea medicației specifice. Sprijin și consiliere pe probleme de sănătate

Evaluare inițială și reevaluări periodice:

-  Echipa multidisciplinară a Centrului Rezidențial efectuează o evaluare inițiala a fiecărui beneficiar, precum și reevaluări periodice, în baza cărora se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarului. În cadrul Centrului Rezidential se realizează o monitorizare strictă a persoanelor aflate în îngrijire şi, împreună cu personalul de specialitate, se acţionează atunci când se sesizează apariţia unor modificări semnificative în ceea ce priveşte starea fizică şi psihică a acestora. În baza evaluării iniţiale efectuate de echipa pluridisciplinară (medic, asistent medical, asistent social, kinetoterapeut, psiholog), se întocmește planul individualizat de intervenție în care se menționează serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor.

Educație :

-  Beneficiarii Centrului au acces la servicii educaționale, educație pentru sănătate. Recuperare kinetoterapie, masaj, servicii de readaptare și socializare;  terapie ocupațională (bucătărie, computer, diverse activități gospodărești, activități cu voluntari); terapie de dezvoltare a autonomiei personale (educație perceptivă, igiena personală, autogospodărire).

Integrare și reintegrare socială :

-   Centrul Rezidențial asigură desfășurarea activităților de încurajare și sprijin a relației cu familia și comunitatea locală, asistență socială, asistenta religioasa, socializare, însoțire, reprezentare și mediere. Activități de relaxare și petrecerea timpului liber Excursii; Programe de divertisment; Concursuri; Activităţi de recreere în cadrul complexului.

 

Protecție împotriva abuzurilor și neglijării:

-   Beneficiarii sunt protejați (prin proceduri specifice) împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar-material), neglijării, disciminării, a tratamentului degradant sau inuman. Informaţiile despre beneficiari sunt păstrate în mod corespunzător, persoanelor instituţionalizate aici asigurandu-li-se confidenţialitatea datelor, aspect prevazut și în Regulamentul intern.

Servicii suplimentare:

-   În cazul în care beneficiarul doreşte alte servicii sau facilităţi care nu sunt stipulate în contractul de servicii şi implicit în taxa generală, care nu vin în contradicţie cu obligaţiile beneficiarului si apartinatorului legal, de orice natură medicală sau care sa contribuie la confortul personal al beneficiarului, unitatea îi va facilita îndeplinirea doleanțelor urmând ca beneficiarul să suporte costurile aferente.

 DESCRIEREA CENTRULUI

Centrul rezidențial „Fecioara Maria” se află situat în orașul Târgu Frumos, strada Petru Rareș, nr.2, județul Iași, în imobilul ridicat în curtea bisericii  „Cuvioasa Parascheva” a parohiei cu același nume din localitate.

Aria locuibilă a clădirii este de 400 mp fiind formată din parter și etaj, având în componență :

-          10 camere / dormitoare de 2 și 3 paturi, putând primi 28 de rezidenți

-          6 grupuri sanitare complete

-          Cabinet medical dotat cu ecograf

-          Cabinetul asistentului social și a psihologului

-          Salon de 70 mp pentru socializare și activități de recreere

-          Bibliotecă

-          2 grupuri sanitare, aflate lângă salon

-          Cameră pentru reuniuni familiale

-          Bloc alimentar

-          Sală de mese

-          Grădină exterioară cu foisor, bănci și balansoare.

      Pentru îmbunătățirea protecției termice, pereții clădirii au fost manșonați cu polistiren expandat,  tâmplăria exterioară fiind una de tip termopan, confortul termic fiind excelent în orice anotimp.

Centrul dispune de adaptări specifice pentru persoane cu dizabilități: intrările în unitate sunt prevăzute cu rampe, pe holurile interioare sunt montate balustrade de ghidaj pentru nevăzători. Amplasarea unității permite utilizatorilor acces liber la toate serviciile și facilitățile comunității, există căi de acces circulate de mijloace de transport în comun în direcția unitatii noastre. Centrul este racordat la rețeaua de curent electric, la rețeaua de apă și canalizare și dispune de un sistem propriu și eficient de termoficare (centrală proprie).

  Magazii diverse, vestiar și toalete pentru angajați  

 PERSONALUL CENTRULUI

 Asigurarea asistenței medicale, a  igienei individuale și a siguranței personale :

-          2 medici, medicină generală / urgență

-          2 asistenți sociali

-          2 psihologi

-          2 asistente medicale

-          1 soră medicală

-         2 infirmiere

-          2 îngrijitoare

-          1 instructor animator

-          1 Supraveghetor de noapte

-          1 Paznic

-          2 bucătari

-          1 ajutor de bucătar

Asistenţa medicală asigură tratamentul medical conform diagnosticelor medicale, se efectuează evaluarea zilnică a stării de sănătate prin vizite medicale iar în cazul în care problematica medicală și psihică depăşeşte posibilităţile complexului, beneficiarii sunt direcționaţi către diverse spitale de specialitate.

 

RECUPERARE, SOCIALIZARE și EVALUARE

-       2 psihologi – facultatea de psihologie

-       2 asistenți sociali – facultatea de asistenţă sociala si sociologie

-       1 maseur  - postliceală de masaj și kinetoterapie

-       1 instructor animator – facultatea de educație fizică și sport

Se asigură: evaluare psihologică consiliere şi terapie psihologică, consiliere socială, reprezentare, mediere, însoțire, recuperare motorie, masaj, gimnastica de intretinere, socializare.

 

 ÎNGRIJIRE ZILNICĂ ŞI ÎNTREŢINERE

-       2 infirmiere și o soră medicală  – cursuri de calificare, asigură și sunt responsabile de toaleta zilnică (nevoi fiziologice, spălat, îmbrăcat),  schimbul lenjeriei, schimbul scutecelor rezidenților cu nevoi speciale.

-        1 spălătoreasă – cursuri de calificare, care asigură şi este responsabilă cu spălarea și călcarea hainelor,  lenjeriei.

-       2 îngrijitoare pentru curățenie care asigură și sunt responsabile de curățenia la nivel de unitate, curățenia toaletelor.

 

PREPARAREA ȘI SERVIREA HRANEI

-   1 Administrator / magaziner , 2 bucătari, 1 ajutor de bucătar.

 ADMINISTRATIV

-   1 Director executiv, 1 Coordonator Centru, 1 economist,  1 supraveghetor de noapte, 1 paznic / muncitor de întreținere.

  FACILITĂŢI

Centrul Rezidențial pune la dispoziţia beneficiarilor următoarele facilităţi:

-   Fiecare cameră este dotată cu TV cu cablu,  conexiune internet, senzor fum antiincendiu,   scaun cu rotile, cadre metalice, bastoane, spații comune pentru diferite activități, individuale sau de grup :  club pentru seniori, bibliotecă ,  TV cu diagonală mare.

-   Curtea Centrului este o zonă de recreere în aer liber, având o zonă pentru floricultură,  foișor cu mese si banci, balansoare, rampe de acces pentru scaune cu rotile.

 PROCEDURI DE EFECTUARE ȘI REZOLVARE A RECLAMAŢIILOR

Reclamaţiile din partea beneficiarilor sau familiilor acestora vor fi trecute în „Registrul pentru reclamaţii”. Instituţia are stabilite clar procedurile de reclamare cu privire la activităţile şi serviciile oferite de acest centru. Reclamațiile si sesizările pot fi făcute verbal, în scris sau prin e-mail : asociatia.fmcvp@yahoo.com

 Centrul rezidential pune la dispoziţia beneficiarilor posibilitatea de a consemna sesizările şi reclamaţiilor prin Registru de sesizării şi reclamaţii,  cutia de sesizări şi reclamaţii postată în holul principal de acces în Centru.  Acestea sunt verificate zilnic de către conducerea unităţii și persoana desemnată din rândul beneficiarilor, se vor lua măsurile ce se impun, oferindu-se răspuns în maxim 10 de zile lucrătoare. Dacă sesizăriile şi reclamaţiile depăşesc sfera de influenţă a complexului acestea vor fi trimise şi soluţionate de către forurile superioare competente.

 La admiterea în instituţie, beneficiarii cât și familia, sunt informaţi asupra Regulamentului de ordine interioară, a drepturilor și obligațiile ce le au rezidenții Centrului „Fecioara Maria”. 

 DREPTURILE BENEFICIARILOR

-       dreptul de a fi consultați la toate deciziile care îi privesc

-       de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, intim, funcțional

-       de a-şi exprima liber opţiunile

-       de a gândi şi acţiona autonom

-       de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate

-       de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract

-       de a beneficia în mod egal de serviciile oferite de complex

-       de a beneficia de confidentialitate privind datele personale si informaţiile medico – psihice

-       de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploataţi sexual

-       de a face reclamaţii si sugestii fără teama de represalii

-       de a nu fi exploatați economic – abuzuri privind banii, proprietațile, pretenții ce depășesc taxele convenite pentru serviciile oferite

-       de a fi tratați și de a avea acces la toate serviciile fără discriminare

-       de a beneficia de intimitate, de a-și manifesta liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase

-       de a-și dezvolta talentele și abilitățile

-       de a-și utiliza cum doresc lucrurile personale

-       de a-și gestiona cum doresc resursele materiale

-       de a fi anunțați în scris și de a putea fi audiați cu 20 de zile lucrătoare în avans dacă vor fi excluși de la accesul şi activitățile Centrului Rezidențial – cazuri de transfer, ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii

-       de a fi excluși/transferați din Centrul Rezidențial, numai : din rațiuni de ordin medical, la dorința beneficiarului, pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar, pentru ceilalți beneficiari sau pentru salariați,  in cazuri de forta majora – cataclisme naturale, aparitia unui focar de infectie epidemica.

-       de a practica cultul religios dorit

-       de a duce o viață de adult împlinită în ceea ce priveste sexualitatea

-       de a fi informați cu privire la toate activitățile ce se desfașoară în cadrul Centrului rezidențial

-       de a nu desfățura activități lucrative împotriva voinței

-       de a accesa toate spațiile și echipamentele comune

-       de a fi tratați individualizat

-       de a primi raspuns la toate solicitările, opiniile exprimate

-       dreptul la vizită

-       dreptul la corespondență

-       dreptul la intimitate

-       de a primi cadouri sau donații

 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITATILE BENEFICIARILOR

-       Să respecte drepturile celorlalți beneficiari

-       Să manifeste un comportament civilizat față de ceilalți beneficiari

-       Să nu agreseze fizic sau verbal beneficiarii sau salariații

-       Să nu consume băuturi alcoolice

-       Să respecte programul zilnic de îngrijire

-       Să foloseasca cu atenție și grijă bunurile Centrului rezidențial

-       Să respecte ordinea, curățenia, igiena personală și igiena camerei unde locuiesc

-       Să nu se întoarcă din învoire în stare de ebrietate

-       Să respecte intimitatea celorlalți beneficiari

-       Să respecte regulamentul de ordine interioară al unitatii

-       Să nu abuzeze fizic, psihic, sexual, economic ceilalți beneficiari.

       Nerespectarea acestor obligații va atrage măsuri punitive din partea unității, până la externarea beneficiarului cu respectarea normelor legale in domeniu.

      Angajații Centrului Rezidential vor respecta drepturile beneficiarilor întocmai, orice abatere sau incălcare va atrage după sine măsuri administrative până la concediere, cu respectarea legislației în vigoare.

 CONDIȚII PENTRU INTERNARE ÎN CENTRUL REZIDENȚIAL Fecioara Maria ”

-       Cerere de solicitare serviciu de rezidență, care să cuprindă detaliat, motivul solicitării.

-       Anchetă socială efectuată de asistentul social, al Primăriei domiciliului de rezidență al beneficiarului.

-       Scrisoare medicală și adeverință de la medicul de familie că nu suferă de boli molipsitoare.

-       Copie dosar cu istoricul bolilor.

-       Original și copie cerificat de naștere al beneficiarului.

-       Original și copie act identitate beneficiar.

-       Original și copie Certificat de căsătorie sau de deces al partenerului de viață.

-       Original și copie act identitate al reprezentantului legal / aparținătorului legal.

-       Cupon de pensie.

-       Card de sănătate.

-       Contract cu familia – se completează la sediul Centrului.

-       Contract de servicii sociale - se completează la sediul Centrului.

 

 CONTACT : preotul Neculai Zugravu – președintele Asociației de ajutor social a Fecioarei Maria și Cuvioasei Parascheva; mobil -  0749.749473;

 Centru rezidențial „Fecioara Maria” –  mobil 0729.406184 

c.f.Iuliana Zugravu - Coordonator

e-mail : asociatia.fmcvp@yahoo.com

www.azilulbatranilorintelepti.ro

 

 

 

 

 

    

        

          

 

              

 

  

 

 

 

 

Share this page